• Restaurants
945 Ashley Blvd.
New Bedford, MA 02745
(508) 998-2411